Політика конфіденційності

Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, власником яких є продавець 

1.1. Визначення термінів: 

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та / або у формі картотек персональних даних; 

Відповідальна особа - певна особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону; 

Власник бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом ; 

Державний реєстр баз персональних даних - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних; 

Загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, що містять персональні дані, розміщені та опубліковані за згодою суб'єкта персональних даних. 

Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та Інтернет-ресурси, в яких суб'єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб'єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання); 

Згода суб'єкта персональних даних - будь-який документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки; 

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дозволяють ідентифікувати особу; 

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і розподілом (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособлення, знищенням відомостей про фізичну особу; 

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; 

Розпорядник бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. 

Чи не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та / або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних; 

Суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних; 

Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону; 

Особливі категорії даних - персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров'я чи статевого життя. 

1.2. Дане Положення обов'язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та / або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків. 

2. Перелік баз персональних даних. 

2.1. Продавець є власником наступних баз персональних даних: 

база персональних даних контрагенти. 

3. Мета обробки персональних даних. 

3.1. Метою обробки персональних даних в системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних». 

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання / отримання та здійснення розрахунків за придбані товари / послуги відповідно до Податкового кодексу України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб'єкта персональних даних. 

4.1. Згода суб'єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб'єкта персональних даних може бути надано в наступних формах:

документ на паперовому носії з реквізитами, що дозволяє ідентифікувати цей документ і фізична особа; 

електронний документ, який повинен містити обов'язкові реквізити, що дозволяють ідентифікувати цей документ і фізична особа. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку його персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб'єкта персональних даних. 

відмітка на електронній сторінці документа або в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень. 

4.2. Згода суб'єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства. 

4.3. Повідомлення суб'єкту персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мета збору даних і особи, яким передаються його персональні дані, здійснюється при оформленні цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства. 

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється. 

5. Місцезнаходження бази персональних даних. 

5.1. Зазначені в розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця. 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам. 

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданого володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. 

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або не може їх забезпечити. 

6.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних із персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних. 

6.4. У запиті зазначаються: 

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце знаходження) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника); 

найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника); 

прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит; 

відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, відомості про власника або розпорядника цієї бази; 

перелік запитуваних персональних даних; мета запиту. 

6.5. Термін вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. 

Протягом цього терміну власник бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, про те, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. 

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом. 

6.6. Всі співробітники Власника бази персональних даних зобов'язані дотримуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації по рахунках в цінних паперах та обігу цінних паперів. 

6.7. Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів. 

6.8. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення. 

6.9. У повідомленні про відстрочку зазначаються: 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи; 

дата відправки повідомлення; 

причина відстрочки; 

термін, протягом якого буде задоволений запит. 

6.10. Відмова в доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом. 

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються: 

прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі; 

дата відправки повідомлення; 

причина відмови. 

6.12. Рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду. 

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, співробітники, які безпосередньо здійснюють обробку та / або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, термін зберігання персональних даних. 

7.1. Власник бази персональних даних обладнаний системними і програмно-технічними засобами і засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжки, несанкціоновані знищення, перекручення, підробки, копіювання інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів. 

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці в відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом власника бази персональних даних. 

Обов'язки відповідальної особи за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції. 

7.3. Відповідальна особа зобов'язана: 

знати законодавство України в сфері захисту персональних даних; 

розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їх професійних, службових чи трудових обов'язків; 

забезпечити виконання співробітниками власника бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних і внутрішніх документів, що регулюють діяльність власника бази персональних даних з обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних; 

розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю над дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних і внутрішніх документів, що регулюють діяльність власника бази персональних даних з обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю; 

повідомляти Власнику бази персональних даних про факти порушення співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних і внутрішніх документів, що регулюють діяльність власника бази персональних даних з обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних в строк не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень; 

забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб'єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення зазначеному суб'єкту про його правах.